AT Square Material Co.,Ltd.
HOMEPAGE     |      SERVICES      |     PLASTIC     |       TYPES      |     MATERIAL     |      ABOUT US      |     CONTACT US
เกี่ยวกับเรา
     บริษัท เอ.ที. สแควร์ แมททีเรียล จำกัด เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้งานในงานด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องมีสินค้าที่ต้องแพ็คกล่องจำหน่าย เช่น Auto Part หรือสินค้าอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic) หรือแพ็คเกจจิ้งประเภทต่างๆ อาทิ ถาดพลาสติก กล่อง ถุง ฟิล์ม และออกแบบตามรูปทรงให้กับลูกค้าตามต้องการ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านทุกวัน เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เพื่อประโยชน์ของลูกค้าในด้านความปลอดภัยการนำส่งสินค้าให้มีความปลอดภัยสูงสุดเพื่อลดความสูญเสียของสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและฝีมือในการทำงานเพื่อให้ได้งานระบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า     เพราะเราเข้าใจในธุรกิจของท่านและยึดถือหลักการสร้างสรรค์ รวดเร็วในด้านบริการ จึงมุ่งเน้นงานที่มีคุณภาพ และให้คำแนะนำในการใช้ออกแบบให้ใช้งานได้ดีที่สุด การเลือกใช้วัสดุในการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสม ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยปกป้องสินค้า และยืดอายุให้แก่สินค้านั้นๆ และเป็นการประหยัดต้นทุน โดยไม่ให้สินค้าได้รับความเสียหายอีกด้วย ร่วมทั้งกลุ่ม OTOP SME’s โดยบริษัทของเรานั้นเน้น คุณภาพดีราคาถูกและด่วนเร็ว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญยิ่ง

บริษัท เอ.ที. สแควร์ แมททีเรียล จำกัด  
AT Square Material
บริษัท เอ.ที. สแควร์ แมททีเรียล จำกัด
บริษัท เอ.ที. สแควร์ แมททีเรียล จำกัด / A.T. Square Material Co.,Ltd.
ที่อยู่โรงงาน 7/11 หมู่ 2 ถนนเลียบคลอง 7 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-560-2505, 081-619-8498 โทรสาร 02-560-2505 อีเมล์ api_at2@windowslive.com